Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci

l.p.

Nazwa rejestru

 

Symbol rejestru

1.       

Rejestr wydanych indeksów i legitymacji studenckich

 

 

2.       

Album studenta

 

 

3.       

Dziennik studenta

 

 

4.       

Ksi?ga dyplomów

 

 

5.       

Rejestr wystawionych za?wiadcze? do kredytu studenckiego

 

 

6.       

Rejestr wystawionych za?wiadcze? do WKU

 

 

7.       

Ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

 

 

8.       

Rejestr umów o kszta?cenie

 

 

9.       

Ewidencja wydanych za?wiadcze? do ZUS-u.

 

07-0100/54/lp/rok

10.   

Rejestr umów o dzie?o i umów zlecenie /podpisywanych przez Dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci/

lp/rok/UZ

lp/rok/UD

11.   

Rejestr wydanych legitymacji i indeksów dla uczestników studiów trzeciego stopnia-doktoranckich

 

 

12.   

Rejestr wydanych za?wiadcze? do celów kredytowych dla uczestników studiów trzeciego stopnia-doktoranckich

 

 

13.   

Ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

 

 

14.   

Rejestr wydanych indeksów i legitymacji studenckich

 

 

15.   

Uchwa?y Rady Wydzia?u

 

0012

16.   

Dziennik korespondencyjny

Kod Wydzia?u/nr akt/nr kol./rok

17.   

Delegacje s?u?bowe

 

nr kol./rok

18.   

Ksi?ga inwentarzowa-?rodki trwa?e

011 i 012

19.   

Spis zdawczo-odbiorczy

 

lp.

20.   

Lista obecno?ci pracowników

 

-

21.   

Rejestr otwartych przewodów doktorskich

 

 

22.   

Ewidencja zawartych porozumie? o wspó?pracy pomi?dzy WNo? a firmami lub instytucjami naukowo-badawczymi

 

 

   

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci

za tre?? odpowiada:

Gra?yna Gumi?ska

data wytworzenia:

10-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 649 razy (w tym z UWM 28 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa